Gạc Ma bản hùng ca còn mãi

14-03-2022, 18:32

Ngày 14/3/1988, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì những người lính công binh bất ngờ bị tấn công tại các bãi đá Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Mặc dù không mang vũ khí nhưng những người lính công binh vẫn quyết tâm bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Hàng chục người lính đã cùng nắm tay kết thành hình vòng tròn bất tử, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo chủ quyền của Việt Nam.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Khánh Hòa

Biên giới biển đảo quê hương

Xem thêm