Gạch gốm Vĩnh Long thay “áo” mới

24-02-2024, 08:26

Vĩnh Long có làng nghề sản xuất gạch gốm với lịch sử hơn trăm năm tuổi. Tuy nhiên, do các yêu cầu về đảm bảo môi trường, nghề sản xuất gạch, gốm dần trầm lắng. Những năm gần đây, với sự quan tâm của địa phương, nghề sản xuất gạch và gốm ở Vĩnh Long đã từng bước chuyển mình, thay “áo” mới, trở thành những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, được tiêu thụ rộng rãi trong cả nước, các lò gốm còn tìm hướng đi mới kết hợp với phát triển du lịch.

S Việt Nam

Vĩnh Long

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm