Gắn kết tình Quân - dân trên địa bàn Tây Nguyên

07-07-2023, 12:58

Địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống của nhiều hộ đồng bào, nhiều khu vực còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn cũng luôn tích cực sát cánh với người dân phát triển kinh tế, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con  hỗ trợ người dân trong công cuộc xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên vùng đất đỏ bazan hùng vỹ, kiên cường.

S Việt Nam

Gia Lai

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Xem thêm