Gia hạn thông tư 02: gỡ khó cho doanh nghiệp

24-06-2024, 18:33

Khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp khó khăn trong việc trả nợ các khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm nay, thay vì đến hết tháng 6 này. Việc gia hạn này giúp, doanh nghiệp sẽ có thêm 6 tháng để gỡ khó trong bối cảnh hiện nay.

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm