Giá hàng hóa nguyên liệu sẽ tiếp tục biến động

17-05-2023, 20:10

Giá hàng hóa nguyên liệu sẽ tiếp tục biến động. Đây là một trong những nhận định được đưa ra tại Hội thảo quốc tế: “Góc nhìn toàn cầu và triển vọng thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2023” do Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group) phối hợp tổ chức hôm nay (ngày 17/05) , tại Hà Nội. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất tại thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam từ trước tới nay. 

Xem thêm