Gia Lai truy điệu và an táng 19 hài cốt Liệt sỹ

07-10-2022, 17:10

Sáng 7/10, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, chính quyền và nhân dân thị xã An Khê đã tổ chức Lễ viếng, Truy điệu và An táng 19 hài cốt Liệt sỹ hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

S Việt Nam

Gia Lai

Xã hội

Đời sống

Xem thêm