Giải quyết dứt điểm tình trạng lãng phí tài nguyên đất

15-05-2024, 18:32

Chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm