Bổ sung quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

22-04-2024, 18:18

Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019 ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm