Giám sát chặt chẽ các lễ hội lớn, tập trung đông người

07-02-2024, 06:54

Bước vào mùa lễ hội Xuân 2024, để các lễ hội diễn ra an toàn, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị các địa phương có lễ hội lớn, trọng điểm cần giám sát chặt chẽ đối với lễ hội tập trung đông người.

Xem thêm