Giáo dục về phân loại rác và bảo vệ môi trường cho học sinh

22-04-2024, 06:13

Phân loại rác sinh hoạt tại nguồn vừa tiết kiệm chi phí xử lý rác thải, tiết kiệm diện tích đất chôn lấp, vừa hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngầm, không khí, từ đó, giảm tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt với những môi trường như học đường thì mỗi ngày lượng rác thải ra là rất lớn. Bởi vậy để giảm thiểu tác động thì công tác giáo dục ý thức phân loại rác cho học sinh cũng được nhiều trường chú trọng.

Xã hội

Giáo dục

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm