Thúc đẩy vai trò của ve chai, đồng nát trong thu gom, tái chế đúng cách

28-03-2024, 11:25

Lực lượng lao động phi chính thức hay còn gọi là ve chai, đồng nát là 1 mắt xích quan trọng trong chuỗi thu gom, tái chế rác thải sinh hoạt nhưng lại ngoài lề của các chính sách. Khi quy định buộc các nhà sản xuất, nhập khẩu phải tái chế sản phẩm thải bỏ sẽ rất cần sự tham gia của lực lượng lao động phi chính thức này để họ phân loại, thu gom về các địa chỉ thu mua, xử lý đúng cách.

Xem thêm