Trạm rác văn minh

22-01-2024, 13:40

Bắt đầu từ ngày 01/01/2025, cả nước sẽ phải đồng loạt bắt buộc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Do đó, năm nay được coi là năm quan trọng để đẩy mạnh thực hiện công việc ý nghĩa này.

Xem thêm