Chung tay bảo vệ môi trường biển

30-12-2023, 12:00

Năm 2023 biển Đà Nẵng nằm trong Top 7 bãi biển đẹp nhất thế giới. Thế nhưng, thời gian qua, tại nhiều bãi biển ở Đà Nẵng đã xuất hiện 1 lượng lớn rác thải. Để biển Đà Nẵng mãi trong xanh, người dân địa phương đã cùng tham gia hoạt động vệ sinh môi trường biển, nâng cao nhận thức, tích cực thay đổi thói quen cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi ni-lon. Hoạt động thiết thực này cũng góp phần gửi thông điệp bảo vệ môi trường biển Đà Nẵng.

Xem thêm