Quản lý và biến rác thải thành vàng

22-12-2023, 06:54

Rác thải cũng có thể trở thành "vàng" nếu như được sử dụng và tái chế đúng cách. Tại Mỹ, rác vẫn được chôn chôn lấp và thậm chí quốc gia này còn kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ chính những bãi chôn lấp ấy.

Xem thêm