Gìn giữ nét đẹp Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu

18-04-2024, 07:19

Trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra những thách thức trong công tác bảo vệ phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Tại Nam Định, nơi được xem là trung tâm của thực hành Tín ngưỡng Thờ mẫu, những người đại diện chủ thể này đang từng ngày nỗ lực cùng với chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư nơi đây từng ngày gìn giữ nét đẹp văn hóa của di sản này.

S Việt Nam

Nam Định

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm