Khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn lần thứ 4

24-10-2023, 11:50

Tối 23/10, tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) diễn ra khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn lần thứ 4 gắn với Lễ hội cơm mới đền Đông Cuông năm 2023.

S Việt Nam

Yên Bái

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm