GIỜ ĐẤT ĐAI: Hài hòa lợi ích trong định giá đất

17-04-2023, 19:31

Định giá đất sát giá thị trường luôn là yêu cầu đặt ra hàng đầu trong Luật đất đai, nhưng định giá đất là vấn đề không đơn giản. Vậy đâu là phương án tiếp cận hợp lý và phù hợp nhất để giải quyết bài toán định giá đất theo thực tiễn?

Hộp thư VNews

Giờ đất đai

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm