Giới thiệu nghệ thuật đương đại Việt Nam tại Thụy Sĩ

13-06-2024, 13:04

Nhân sự kiện triển lãm ảnh kỷ niệm 70 ngày ký hiệp định Geneva, Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam đã mang tới Thụy Sĩ nhiều tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ Việt Nam để quảng bá hình ảnh văn hóa nghệ thuật nước nhà.

TTXVN Toàn Cầu

Thụy Sĩ

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm