Giới trẻ trong “vòng vây” ma túy mới

24-06-2024, 20:43

Một thế hệ ma túy mới đang thâm nhập vào giới trẻ. Đặc điểm chung của những loại ma túy thế hệ mới là đều được điều chế bằng các phương pháp hóa học tổng hợp, khiến nhiều người dùng ngộ nhận rằng chúng không nguy hiểm bằng ma túy truyền thống. Trong khi đó, hiện chưa có hướng dẫn nào về phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp.

Xem thêm