Giữ gìn làn điệu Quan họ qua lễ hội Lim

02-02-2023, 21:05

Đến hẹn lại lên, ngày 2/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) lễ hội vùng Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức bắt đầu. Mặc dù, ngày 13 mới là chính hội nhưng ngay từ ngày đầu khai hội, lễ hội ddax thu hút hàng vạn lượt khách du xuân trẩy hội và nghe Quan họ.

S Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm