Sẵn sàng ngày khai hội Lim

31-01-2023, 17:07

Sau 3 năm liên tiếp tạm dừng tổ chức Hội Lim do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, Ban Tổ chức lễ hội vùng Lim xuân Quý Mão 2023 đã cơ bản hoàn tất điều kiện chuẩn bị và sẵn sàng chào đón du khách thập phương đến trẩy hội, du xuân.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm