Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế HSSV

18-08-2022, 06:45

Trong năm học mới 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vẫn giữ nguyên, không tăng so với năm học trước. Theo đó, học sinh, sinh viên đóng 70%  và ngân sách nhà nước hỗ trợ là 30%.

Xem thêm