Giữ vững an ninh lương thực và số lượng đơn hàng gạo

25-08-2023, 06:58

Trong bối cảnh thị trường lương thực trên thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương lưu ý, trong mọi tình huống cần bảo đảm chất lượng hạt gạo và thương hiệu sản phẩm để giữ vững an ninh lương thực, giữ vững đơn hàng, giữ vững thị trường xuất khẩu.

Xã hội

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm