Gỡ khó tiêu chí cho người mua nhà ở xã hội

10-11-2023, 06:39

Sở xây dựng TP HCM vừa có đề xuất UBND TP có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn theo hướng xác định hộ gia đình chỉ bao gồm cha, mẹ và con chưa thành niên có khó khăn về chỗ ở sẽ được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Xem thêm