Gỡ vướng trong thẩm định, phê duyệt giá đất

20-02-2022, 06:24

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn Thành phố.

Đừng Bỏ Lỡ

Kinh tế

Bất động sản

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm