Google Doodle kỷ niệm Ngày của Cha 2022

19-06-2022, 13:35

Ngày 19/6 là Ngày của Cha, và Google Doodle “Ngày của Cha” được hiển thị ở nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Ấn Độ.

Xem thêm