Hạ Long hướng tới thành phố của hoa và lễ hội

14-04-2024, 18:48

UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa tổ chức hội thảo quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024. và ký kết thỏa thuận hợp tác về xúc tiến, quảng bá du lịch giữa thành phố Hạ Long và đại diện các tập đoàn, đơn vị truyền thông, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Địa phương

Du lịch

Xem thêm