Hà Nam chuẩn bị cho Luật Lực lượng ANTT ở cơ sở

08-05-2024, 12:59

Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở sẽ có hiệu lực thi hành, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động, quản lý, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự  ở cơ sở để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ; đồng thời góp phần xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng, hiệu qủa trong tình hình hiện nay.

S Việt Nam

Hà Nam

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm