Hà Nam xây dựng thói quen phân loại rác tại nhà

31-07-2023, 17:21

Nhằm mục tiêu giảm bớt lượng rác thải, đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các địa phương trong tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hình thành thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình.

S Việt Nam

Hà Nam

Địa phương

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm