Hà Nội còn 206 dự án vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

18-06-2024, 22:28

Theo ông Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đơn vị này đã giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở 777 dự án chung cư. Tuy nhiên, Hà Nội còn 206 dự án với khoảng 62.000 căn hộ có sai phạm do vướng mắc về quy hoạch hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhiều dự án xây sai phép so với quy hoạch và thiết kế.

Xem thêm