Hà Nội đề xuất thí điểm thêm 9 tuyến buýt điện

10-01-2024, 06:40

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện trong thời hạn 1 năm đối với 9 tuyến buýt hết hạn thầu vào tháng 3 năm 2024.

Xem thêm