Hà Nội điều động hơn 16.000 người coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông

15-06-2024, 06:16

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-6. thành phố Hà Nội có hơn 109 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở dự kiến điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm