Hà Nội không ngừng, giảm cấp điện ngày Tết

05-02-2024, 21:13

Cho đến thời điểm này, Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chuẩn bị xong phương án cấp điện dịp Tết cổ truyền. Theo đó nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho người dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã được lên phương án kỹ càng.

Xem thêm