Hà Nội tăng cường kiểm tra các trung tâm tư vấn du học

04-03-2024, 06:55

Tính đến hết tháng 2-2024, toàn thành phố có gần 1.100 trung tâm tư vấn du học. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động của các trung tâm này; đồng thời rà soát, thực hiện thủ tục đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đối với những tổ chức không đủ điều kiện, không thực hiện đúng trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định.

Xem thêm