Hà Nội thành lập 201 điểm thi vào lớp 10

22-05-2024, 07:01

Phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội thành lập 201 điểm thi tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Xem thêm