Hà Nội thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

15-05-2024, 12:53

Sáng 15/5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp thiết của Thành phố thuộc 4 nhóm vấn đề.  Trong đó có nội dung xem xét về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố.

Xem thêm