Hà Nội thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ

06-04-2024, 21:23

Sở GTVT Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thu hồi 1126 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông. Những phương tiện bị thu hồi là các trường hợp trong 1 tháng có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy, không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h trở xuống.

Xem thêm