Hà Nội vẫn còn thiếu không gian sáng tạo

24-11-2023, 08:48

Để phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu “thành phố sáng tạo”, Hà Nội rất cần những không gian sáng tạo. Thế nhưng, trong bối cảnh đô thị chật hẹp ngày nay, để có được những không gian như vậy là điều không hề dễ dàng. Vì vậy, Hà Nội cần có những cơ chế để mở rộng những không gian này. Chia sẻ của những chuyên gia Quốc tế nhân Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.

Xem thêm