Hà Nội xử phạt hơn 85 tỷ đồng vi phạm giao thông

23-09-2022, 09:11

Sau 3 tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự  an toàn giao thông  (từ ngày 20/6 đến nay) Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 76.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 85 tỷ đồng.

Xem thêm