Hạ viện Brazil thông qua dự luật cải cách thuế lịch sử

08-07-2023, 11:07

Sau cuộc bỏ phiếu kéo dài 2 ngày, hôm qua, Hạ viện Brazil đã chính thức thông qua dự luật cải cách hệ thống thuế do Chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đề xuất. Đây được cho là bước đi mang tính lịch sử nhằm đơn giản hóa hệ thống thuế phức tạp ở nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này.

Xem thêm