Hạ viện Mỹ bác dự luật hỗ trợ Israel

07-02-2024, 11:14

Hạ viện Mỹ đã bác dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm hỗ trợ 17,6 tỷ USD cho Israel. Động thái diễn ra trong bối cảnh phe Dân chủ muốn bỏ phiếu cho một dự luật khác có tính toàn diện hơn, bao gồm cả viện trợ cho Israel và Ukraine.

Xem thêm