Hàm Yên nơi “bão dữ” đi qua

17-06-2024, 19:03

Hơn 30 năm trước, sự hình thành và hoạt động của Tổ chức bất hợp Dương Văn Mình ở Hàm Yên - Tuyên Quang như cơn “bão dữ” quét qua gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và làm xáo trộn nghiêm trọng đời sống của một bộ phận đồng bào Mông nơi đây. Đến nay, các địa bàn bị ảnh hưởng đã cơ bản xóa bỏ được tổ chức này. Đồng bào Mông một lòng theo Đảng cùng nhau đoàn kết phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ tại khu dân cư.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm