Hạn chế rủi ro trong gian lận thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam

29-09-2023, 21:57

Xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã giúp cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam có thể tiếp cận tới những thị trường tiềm năng trên thế giới, mang lại những giá trị kinh tế lớn cho cả doanh nghiệp và quốc gia. Nhưng cơ hội cũng đi kèm với thách thức và rủi ro. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp xuất khẩu đã phải đối diện với nguy cơ bị lừa gạt, chịu thiệt hại về tài sản, hàng hóa khi chủ quan và thiếu hiểu biết về đối tác của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Vì vậy, doanh nghiệp Việt cần phải lưu ý khi lựa chọn và giao kết với các đối tác nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa.

TTXVN Toàn Cầu

New York (Hoa Kỳ)

Washington (Hoa Kỳ)

Italy

Ai Cập

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm