Hàn – Nhật đẩy mạnh giải quyết vấn đề lao động thời chiến

03-03-2023, 18:18

Ngày 3/3, Hàn Quốc và Nhật Bản đã thiết lập một kênh bổ sung để đàm phán giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân lao động Hàn Quốc bị cưỡng bức làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Xem thêm