Hàn Quốc lên kế hoạch lập hệ thống bản quyền AI

22-05-2024, 18:04

Ngày 22/5, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch thiết lập hệ thống bản quyền cho các nội dung do trí tuệ nhân tạo ‘AI’ tạo ra, nhằm phát triển công nghệ này một cách an toàn.

Xem thêm