Hệ thống bảo vệ công cụ AI dễ bị vô hiệu hóa

21-05-2024, 07:27

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh mới đây đã phát hiện rằng những hệ thống được trang bị để ngăn chặn các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong các công cụ đối thoại chatbot đưa ra những phản hồi vi phạm pháp luật hoăc có nội dung xấu độc có thể dễ dàng bị vô hiệu hóa chỉ với vài kỹ thuật đơn giản.

Xem thêm