Hàng nghìn du khách chiêm bái đền Bà Chúa Kho

14-02-2024, 06:08

Trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, du khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để chiêm bái đầu năm lên đến hàng nghìn người mỗi ngày.  

S Việt Nam

Bắc Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm