Hành động quyết liệt để đảm bảo hiệu quả giải ngân

07-02-2023, 19:10

Năm 2023, Bộ GTVT đăng ký số vốn 72.000 tỷ đồng, tuy nhiên Chính phủ đã giao thêm hơn 22.000 tỷ đồng nữa. Như vậy, tổng số vốn mà Bộ GTVT phải giải ngân lên gấp 1,7 lần năm ngoái và 2,2 lần năm 2021. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn và thách thức, đòi hỏi cả ngành GTVT phải thực sự nỗ lực, có giải pháp hiệu quả, cách làm và tư duy đột phá để hoàn thành.

Nhà nước

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm