Hành trình 30 năm ghép tạng hồi sinh sự sống

27-02-2023, 08:30

Hồi sinh sự sống nhờ can thiệp bằng các cuộc phẫu thuật ghép tạng là một  trong những thành tựu y học vĩ đại của thế kỷ 20. Tại Việt Nam, ghép tạng đã giúp cứu sống hàng ngàn cuộc đời tưởng như sớm tắt lụi. 30 năm qua, ngành ghép tạng đã không ngừng phát triển vượt bậc, để hành trình hồi sinh sự sống tiếp tục bước lên những tầm cao mới. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm