Hậu Giang cao điểm ứng phó hạn mặn

13-03-2024, 11:49

Trước diễn biến gay gắt của hạn hán và xâm nhập mặn, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sản xuất, đồng thời vận hành một số cống tại các vị trí cửa ngõ ngăn nước mặn vào địa bàn.

S Việt Nam

Hậu Giang

Xã hội

Xem thêm